top of page
  • Writer's pictureMeiran Pachman

פרק 8- שיחה עם אלון מוליאן, שותף בטוויסטדעם המייסד ואחד השותפים של טוויסטד דיברתי על העבודה עם מפלגת העבודה, על ההבדל בינו לבין המשרדים הגדולים, על ההגדרה של משרד עם נשמה דיגיטלית, על ההקמה של טוויסטד, על הכרה ודירוגים בעולם הפרסום, על השאלה האם הפרוגרמטי פוגע בקריאייטיב, על תנאי העבודה במשרד וכיצד הוא רואה את המשרד הדיגיטלי של הדור הבא.213 views
bottom of page