top of page
  • Writer's pictureMeiran Pachman

פרק 48- שיחה עם בני ברונסקי, שותף ב-23בני ברונסקי היה מנהל קריאייטיב אגדי בקשר בראל ובמקאן, מנהל סדנאות לחשיבה קריאיטיבית, סמנכ"ל הקריאייטיב של y&r והיום הוא שותף בסוכנות הפרסום 23. אבל בני הוא קודם כל מספר סיפורים אדיר. בפרק הוא מספר על הקמפיינים ה"אסורים" שהוא הוביל במקאן, מסביר על דרכים לעשות בריינסוטמינג ולייצר קריאייטיב ומדבר בפתיחות על הקריירה שלו, על עולם הקריאייטיב בעידן הרשתות החברתיות, על התקופה המאתגרת ב-y&r בעידן שאחרי עזיבת הבעלים, על הישרדות הדור שלו העולם הפרסום ועל השותפות החדשה בסוכנות הצעירה 23.558 views
bottom of page